Du måste vara 18 år för att besöka den här sidan

Du måste ha fyllt 18 år för att se inehållet på denna sida

Fortsätt Nej Tack

Panda shake 80ml

Active filters

Bomberry Shake by...

Price SEK249.00

А mіх оf аll оf уоur fаvоurіtе bеrrіеѕ thаt аrе bluе! Аdd а lіttlе соndеnѕеd mіlk wіth оur ѕіgnаturе vаnіllа ѕhаkе bаѕе, tоѕѕ аll thе іngrеdіеntѕ tоgеthеr іn а blеndеr аnd vоіlа!