Är du över 18 år eller över?

Du måste ha fyllt 18 år för att besöka den här sidan. Har du fyllt 18 år?

Jag är 18 år eller över Jag är under 18 år

Guerrilla Flavours

Nicotine: 0mg
Content: 10ml
Empty Bottle: 60ml

Packing Details:
1pc - 10 ml bottle of concentrated flavor
1pc - 60 ml empty gorilla bottle (for the mix) 
1pc - sticker

Note:
The concentrated flavors have the Recommended Percentage as follow :
8% with base 50VG / 50PG
12% with base 30PG / 70VG
16% with base full VG

Tips:
- Add 10 ml bottle of concentrated flavor to 50 ml e liquid in a 60 ml gorilla bottle.
- Recommended steeping time : SHAKE AND VAPE

Aktiva filter